Sensorer

Sensorer är ett samlingsnamn för de delar som arbetar med in/ut data på ett eller annat sätt, lite som våra sinnen. 
Nedan listas de standardsensorer som samtliga är lagliga. (Inpassnings delar inkluderat) 

Sökare_Standard.jpg

Sökare Standard

Sökare_Standard.jpg

Mic Lyssnare

Sökare_Standard.jpg

Magnetception

Sökare_Standard.jpg

Sökare Standard+Infraröd

Sökare_Standard.jpg

Högtalare

Sökare_Standard.jpg

Electroception

Sökare_Standard.jpg

MätLaser (ej vapenklassad)

Sökare_Standard.jpg

T - Kom. System

Sökare_Standard.jpg

Omginingsgivare

Sökare_Standard.jpg

Känselimmitatör

Sökare_Standard.jpg

Sniffer

Sökare_Standard.jpg

Informationsplatta

© 2020 S.I.R.E