top of page

Sensorer

Sensorer är ett samlingsnamn för de delar som arbetar med in/ut data på ett eller annat sätt, lite som våra sinnen. 
Nedan listas de standardsensorer som samtliga är lagliga. (Inpassnings delar inkluderat) 

Sökare_Standard.jpg

Sökare Standard

Sökare_Standard.jpg

Mic Lyssnare

Sökare_Standard.jpg

Magnetception

Sökare_Standard.jpg

Sökare Standard+Infraröd

Sökare_Standard.jpg

Högtalare

Sökare_Standard.jpg

Electroception

Sökare_Standard.jpg

MätLaser (ej vapenklassad)

Sökare_Standard.jpg

T - Kom. System

Sökare_Standard.jpg

Omginingsgivare

Sökare_Standard.jpg

Känselimmitatör

Sökare_Standard.jpg

Sniffer

Sökare_Standard.jpg

Informationsplatta

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Sökare Standard
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
B
3
10
5100
Sökare Standard+Infraröd
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
B
3
10
7000
MätLaser (ej vapenklassad)
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
20
2600
Omginingsgivare
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
10
2600
Sniffer
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
A
3
10
2600
Mic Lyssnare
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
15
2600
Högtalare
-1S
−1
1
SI 30
-
-
-
A
3
20
2600
T - Kom. System
-1S
−2
1
DI 17
-
-
-
A
3
20
2600
Känselimmitatör
-1S
−2
1
OI 5
-
-
-
B
3
10
5100
Informationsplatta
-1S
−1
1
SI 20
-
-
-
A
3
10
2600
Magnetception
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
C
3
10
7600
Electroception
-1S
−2
1
EI 16
-
-
-
C
3
10
7600
Radar
-1S
−2
1
EI 17
-
-
-
B
3
10
5100
Teleskop 30X
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
C
3
8
7600
Microskop 1000X
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
C
3
8
7600
recorder
-1S
−2
1
DI 17
-
-
-
B
3
40
5100
bottom of page