top of page

Magnetception

En modul som kan känna magnetiskafält. Används till att kunna navigera med hjälp av jordens magnetiska fält och kunna känna magnetiska föremål så som diverse metaller. Kan uppfatta en kubikcentimeter järn på 200 m och bedämma väl kunna bedömma mängd och övergripande struktur. Hindras generelt inte av materia så som jord. Kan störas av tjockare metalväggar eller stora mängder armeringsjärn i betong konstruktioner.

EI 15

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Magnetception
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
C
3
10
7600
Page 1 of 1
bottom of page