© 2019 S.I.R.E #1

Adaptrar

Konstruktionen hos en robot är kraftigt modulär men det finns några begränsningar, som batteri, B1, prossecor, P1 placeringen och kopplingen. Samt att en I1 koppling inte passar en L1 koppling. Men just denna begränsning finns det lösningar för. Nämligen kopllingsaddaptrar. Adaptrarana finns i ett antal varianter listade i tabellen nedan. Modulerna går att kedja under förutsättning att överiga system stödjer strömkrav och likande.

Extra koppling L1

Extra koppling L1

Extra koppling I1

Extra koppling I1

Adapter L1 till L2

Adapter L1 till L2

Adapter L1 till I1

Adapter L1 till I1