top of page

MätLaser (ej vapenklassad)

En arbetsmodul som mäter avstånd vinklar och volymer med milimeternoggrannhet upp till 300m. Mäter även hastighet på valda objekt med 1km/h noggrannhet. Fungerar som ett sätt att ”se” då den bygger upp 3d miljöer i modulen. Nackdelen är att den ej ser färger, eller skuggor.

EI 15

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
MätLaser (ej vapenklassad)
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
20
2600
Page 1 of 1
bottom of page