Standardiserade Delkatalogen

 

Din robot består av en mängd olika delar och system. Men i grund och botten behöver du bara en energikälla, centralenhet en programplugg för att vara en del av systemet. Men där stannar sällan en SIRE (SjälInfesterad RobotEnhet), utan försöker optimera fram en optimal kombination för att lösa just de uppgifter den kan tänkas stöta på eller sitt yrke.

Stället att hitta sina delar är i förstahand här i DK:n, DelKatalogen. Men givetvis finns det unika, ovanliga delar man kan stöta på som gör din robot till nåt utöver det vanliga, men inte här. 

Samtliga priser anges i Botcoin. 

Övergripande delinformation

- Delar där Höger/Vänster passning är relevant så finns givetvis delen för respektive håll.  

- De centralenheter där placerings-modifiering av kopplingsställen är möjliga skall noteras ner vad som väljs för de går enbart att flytta vid skapandet av roboten.    Och kan påverkar robotens funktioner och är ej enbart en kosmetisk förändring. 

- Storleksangivelserna för centralenheterna är enbart kosmetiska och påverkar ej delens funktioner eller värden som till exempel  vikt.
  Utan skall ses mer som en krydda till själva spelet. Delar som monteras får anpassade storlekar utefter CE`s storlek.  

- Samtliga delar går generellt att flytta/byta förutom batteriet. 

- En del möjliggör funktioner, så om du saknar del för att kunna röra dig så kan du inte röra dig.

Kolumnförklaring

Vilken typ av passning.
+X = erbjuder plats
-X = Upptar plats

Bokstavsbeskrivning:
B = Batterier
I = Intryckshubbar
K = Lemkopplingar
L = Lemmar
P = Processorer
S = Sensorer

Vilken energi delen drar eller producerar

Vilken typ av del

Hur mycket 
delen väger

Vilken bonus man
får från del. 

M=Hur många km delen kan ta roboten i marsh fart under 1 timme.

H= Hur många meter delen kan ta roboten på en handling.

Hur mycket skada kan delen göra

Hur mycket skydd delen har

Hur mycket en del kan lyfta, passivt eller aktivt

Klass/Värdering, Där A har lägst anseende och
D högst

Hur mycket 
varje del tål

Översiktstabell för samtliga delar

© 2020 S.I.R.E