top of page

Standardiserade Delkatalogen

 

Din robot består av en mängd olika delar och system. Men i grund och botten behöver du bara en energikälla, centralenhet en programplugg för att vara en del av systemet. Men där stannar sällan en SIRE (SjälInfesterad RobotEnhet), utan försöker optimera fram en optimal kombination för att lösa just de uppgifter den kan tänkas stöta på eller sitt yrke.

Stället att hitta sina delar är i förstahand här i DK:n, DelKatalogen. Men givetvis finns det unika, ovanliga delar man kan stöta på som gör din robot till nåt utöver det vanliga, men inte här. 

Samtliga priser anges i Botcoin. 

Övergripande delinformation

- Delar där Höger/Vänster passning är relevant så finns givetvis delen för respektive håll.  

- De centralenheter där placerings-modifiering av kopplingsställen är möjliga skall noteras ner vad som väljs för de går enbart att flytta vid skapandet av roboten.    Och kan påverkar robotens funktioner och är ej enbart en kosmetisk förändring. 

- Storleksangivelserna för centralenheterna är enbart kosmetiska och påverkar ej delens funktioner eller värden som till exempel  vikt.
  Utan skall ses mer som en krydda till själva spelet. Delar som monteras får anpassade storlekar utefter CE`s storlek.  

- Samtliga delar går generellt att flytta/byta förutom batteriet. 

- En del möjliggör funktioner, så om du saknar del för att kunna röra dig så kan du inte röra dig.

Kolumnförklaring

Vilken typ av passning.
+X = erbjuder plats
-X = Upptar plats

Bokstavsbeskrivning:
B = Batterier
I = Intryckshubbar
K = Lemkopplingar
L = Lemmar
P = Processorer
S = Sensorer

Vilken energi delen drar eller producerar

Vilken typ av del

Hur mycket 
delen väger

Vilken bonus man
får från del. 

M=Hur många km delen kan ta roboten i marsh fart under 1 timme.

H= Hur många meter delen kan ta roboten på en handling.

Hur mycket skada kan delen göra

Hur mycket skydd delen har

Hur mycket en del kan lyfta, passivt eller aktivt

Klass/Värdering, Där A har lägst anseende och
D högst

Hur mycket 
varje del tål

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad

Översiktstabell för samtliga delar

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
MUCE
+1P+1B+1I+4L
-
50
-
-
-
-
A
15
50
15450
4XU
+1P+1B+1I+4L
-
150
-
-
-
-
A
15
50
15450
6XU
+1P+1B+1I+6L
-
300
-
-
-
-
B
15
60
23500
8XU
+1P+1B+1I+8L
-
500
-
-
-
-
C
15
70
29700
ULF
+1P+1B+1I+3L
-
7
-
-
-
-
D
8
35
17350
FACE
+1P+1B+1I+4L
-
10
-
-
-
-
D
8
45
19200
F6XU
+1P+1B+1I+6L
-
20
-
-
-
-
D
11
48
23650
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Adapter 1K till 1R
-1K/+1R
-1
1
A
se CE
se CE
4000
Adapter 1R till 1K
-1R/+1K
-1
1
A
se CE
se CE
3500
Extra koppling 1L
+1L
−1
1
-
-
-
-
A
se CE
se CE
5000
Extra koppling 1I
+1I
−1
1
-
-
-
-
A
se CE
se CE
5500
Adapter 1L till 2L
-1L/+2L
−1
2
-
-
-
-
A
se CE
se CE
4000
Adapter 1L till 1I
-1L/+1I
−1
1
-
-
-
-
A
se CE
se CE
3000
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Lastare
-2L / +1R
-5
350
OI 17
2T10+5
-
3500
B
8
50
6500
Lastare delux
-2L/+2L+1R
−5
375
OI 17
2T10+5
-
3500
B
8
50
15000
Energiport
-1L
-
15
DI 15
1T10
-
10
C
3
20
2000
Logikprocessor
-1L
−5
20
L 25
-
-
5
D
2
15
3000
Externt batteri
-1L
10
15
DI 5
6T10
-
20
C
2
20
5000
Arm 1K
-1L / +1K
−3
5
OI 17
2T10+3
2/1
100
A
3
32
2600
MM kanon
-1L
−6
8
AS 22
3T10+15
-
50
D
4
32
10350
Ben 1K
-1L / +1K
−3
6
M 17
2T10+8
7/3
300
A
4
32
2850
Larvfot
-1L
−6
55
M 22
1T10
25/12
3000
C
6
37
5850
Jet
-1L
−8
3
M 23
4T10+3
150/50
70
D
3
25
10100
Rotor
-1L
−6
3
M 22
4T10+3
100/30
70
D
3
25
10100
Spindelben
-1L / +1K
−2
7
M 17
2T10+7
15/6
125
C
5
36
5600
Hjul
-1L
−3
25
M 17
1T10
50/18
2000
A
3
25
2850
Mecanumhjul
-1L
−4
40
M 22
1T10
20/8
1500
A
4
32
2850
Kran
-1L / +1R
−6
100
OI 22
2T10+5
-
3500
B
6
37
5850
Grävarm
-1L / +1R
−6
100
OI 17
2T10+7
6/2
3500
B
6
37
7700
Djurben
-1L / +1K
−3
8
M 17
2T10+8
20/10
200
A
4
32
2850
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Vinch
-1K/-1R
-2
20
OI 15
2
1
2000
B
4
15
3500
Standard hand
-1K
−1
1
OI 15
2
-
100
A
4
10
2850
Klogrepp
-1K
−1
1
OI 14
7
-
100
B
4
15
5350
Multitool
-1K
−2
2
OI 14
5
-
75
C
4
10
7850
Standard fot
-1K
−1
1
M 12
2
-
150
A
4
10
2850
Fjädrande blad
-1K
−1
1
M 12
1
3
90
B
3
8
5100
Småhjul
-1K
-
0.5
-
0
-
100
A
1
5
1850
Digihand
-1K
−1
1
DI 20
-
-
5
C
1
3
3100
Elflödare
-1K
-
2
DI 15
-
-
50
C
3
12
4500
Vakthand
-1K
−1
1
NS 20
5
-
150
C
5
15
7500
Nätkastare
-1K
−1
3
AS 10
-
-
100
B
4
10
4500
Dag-Ljusramp
-1K
−2
2
OI 10
-
-
20
B
1
5
1500
Duo-gaffel
-1R
-1
175
OI 5
2
-
2500
A
5
20
3500
Grep
-1R
-2
135
OI 15
5
-
2000
A
4
15
5500
Vikplog
-1R
-2
320
OI 15
2
-
2000
A
10
20
6000
Grävskopa
-1R
-2
100
OI 15
2
-
1500
A
6
15
3750
Blad
-1R
-1
220
OI 5
1
-
1500
A
10
17
3200
Frontskopa
-1R
−1
120
OI 15
1
-
2500
A
8
20
4200
Kabelskopa
-1R
−1
75
OI 15
2
-
1500
A
6
15
3000
Borr
-1R
-3
300
OI 15
8
-
750
C
4
15
7500
Skärare
-1R
-2
100
OI 15
5
-
1000
B
4
15
4500
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Slavhub
-11 / +2S
−2
15
-
-
-
-
A
4
40
6550
Std. Intryckshub
-11 / +4S
−4
15
-
-
-
-
B
4
40
12750
Basic intryckshub
-11 / +6S
−6
16
-
-
-
-
B
4
40
18950
Avc.intryckshub
-11 / +9S
−8
17
-
-
-
-
C
3
40
26750
Ma.M intryckshub
-11 / +12S
−10
18
-
-
-
-
D
3
40
32300
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Halskoppling H180° L30°
-1I / +1I
−1
2
SI 5
-
-
-
A
4
40
2600
Halskoppling 360° L30°
-1I / +1I
−1
2
SI 7
-
-
-
A
4
40
5100
Halskoppling H180° L30° T20cm+
-1I / +1I
−1
2
SI 9
-
-
-
B
4
30
7600
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Sökare Standard
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
B
3
10
5100
Sökare Standard+Infraröd
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
B
3
10
7000
MätLaser (ej vapenklassad)
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
20
2600
Omginingsgivare
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
10
2600
Sniffer
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
A
3
10
2600
Mic Lyssnare
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
A
3
15
2600
Högtalare
-1S
−1
1
SI 30
-
-
-
A
3
20
2600
T - Kom. System
-1S
−2
1
DI 17
-
-
-
A
3
20
2600
Känselimmitatör
-1S
−2
1
OI 5
-
-
-
B
3
10
5100
Informationsplatta
-1S
−1
1
SI 20
-
-
-
A
3
10
2600
Magnetception
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
C
3
10
7600
Electroception
-1S
−2
1
EI 16
-
-
-
C
3
10
7600
Radar
-1S
−2
1
EI 17
-
-
-
B
3
10
5100
Teleskop 30X
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
C
3
8
7600
Microskop 1000X
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
C
3
8
7600
recorder
-1S
−2
1
DI 17
-
-
-
B
3
40
5100
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Stadslivprocessor
-1P
−4
0
SI 20, L10
-
-
-
A
2
30
2350
Grovjobsprocessor
-1P
−4
0
OI 20, L10
-
-
-
A
4
60
2850
Forskningsprocessor
-1P
−4
0
L 40
-
-
-
B
2
60
4850
Transportprocessor
-1P
−4
0
M 20, L10
-
-
-
A
2
60
2350
Vaktprocessor
-1P
−4
0
AS/NS 20, L10
-
-
-
B
5
60
5600
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Standard Batteri
-1B
58
20
-
-
-
-
A
10
50
4350
Ultra lätt batteri
-1B
58
5
-
-
-
-
B
5
30
8100
Extra laddnings batteri
-1B
63
40
-
-
-
-
B
10
70
6850
Utökad drift Batteri
-1B
68
40
-
-
-
-
C
10
50
9350
Hi-end batteri
-1B
68
20
-
-
-
-
D
10
70
11850
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
PP-AS-15
-
-
-
AS 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-AS-20
-
−1
1
AS 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-AS-25
-
−2
1
AS 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-AS-30
-
−4
2
AS 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-DI-15
-
-
-
DI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-DI-20
-
−1
1
DI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-DI-30
-
−2
1
DI 30
-
-
-
-
-
2
9000
PP-DI-40
-
−4
2
DI 40
-
-
-
-
-
2
11500
PP-EI-15
-
-
-
EI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-EI-20
-
−1
1
EI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-EI-25
-
−2
1
EI 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-EI-30
-
−3
2
EI 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-L-20
-
-
-
L 20
-
-
-
-
-
2
2500
PP-L-30
-
−1
1
L 30
-
-
-
-
-
2
5000
PP-L-35
-
−2
1
L 35
-
-
-
-
-
2
9500
PP-L-40
-
−3
2
L 40
-
-
-
-
-
2
11500
PP-M-10
-
-
-
M 10
-
-
-
-
-
2
2000
PP-M-20
-
−2
1
M 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-M-25
-
−2
2
M 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-M-30
-
−3
2
M 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-NS-15
-
-
1
NS 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-NS-20
-
−1
1
NS 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-NS-25
-
−2
1
NS 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-NS-30
-
−4
2
NS 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-OI-15
-
-
-
OI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-OI-20
-
−1
1
OI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-OI-25
-
−2
1
OI 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-OI-30
-
−3
2
OI 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-SI-15
-
-
-
SI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-SI-20
-
−1
1
SI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-SI-25
-
−2
1
SI 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-SI-30
-
−3
2
SI 30
-
-
-
-
-
2
10000
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Skrot
null
2
500
Basebollträ
null
1
null
+3
-
1
10
500
Kravallsköld
8
A
8
10
1750
Motvikt
250
-
-
10
20
2500
Solpanel*
2
-
-
-
-
B
2
20
4850
Lastutrymme / flak
-
-
100
-
-
-
-
A
2
20
7500
Flytfunkion (flytväst)
-
-
2
-
-
-
500
A
-
5
1500
Fallskärm
-
-
2
-
-
-
500
B
-
5
1500
Sändare
-
-
-
-
-
-
-
B
1
15
4600
Ytpaket (fixa)
-
-
15
-
-
-
-
C
-
20
5000
Strålkastare
-
-
2
-
-
-
-
A
-
5
500
Vajer
-
-
3
-
-
5 m
500
C
-
10
1000
Självsprängning
-
-
1
-
7T10
-
-
D
3
10
10100
Vaktutrustning, Handeldsvapen, handfängsel m.m.
-
-
5
-
2T10+8
-
-
-
-
-
7000
Jaktgevär
-
-
4
2T10+12
-
-
-
-
-
20000
Kompass
-
-
0.1
-
-
-
-
-
-
-
150
Kniv
-
-
0.3
-
+5
-
-
-
-
-
200
Yxa
-
-
2
-
+6
-
-
-
-
-
350
Motorsåg
-
-
6
-
2T10+10
-
-
-
-
-
7500
Verktygslåda - liten
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
5000
Verktygslåda -stor
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10000
Mobil Svetsutrustning
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
7000
Elektriskpistol
-
-
1
-
3T10+2
-
-
-
-
-
7500
Fiskekit
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
5000
Sykit
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
400
Laptopp
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
20000
Spett
-
-
3
-
+5
-
-
-
-
-
250
Slägga
-
-
5
-
+4
-
-
-
-
-
500
Nät
-
-
10
-
-
-
500
-
-
-
1000
Rep 10m
-
-
10
-
-
-
1500
-
-
-
500
Enterhake
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
250
Dykutrustning
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
9000
Spade
-
-
5
-
+3
-
-
-
-
-
250
Walkitalkie
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2200
Sax
-
-
0.1
-
+1
-
-
-
-
-
60
Ficklampa och pannlampa
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
250
Vildmarksutrustning, tält, kokmöjligheter osv.
-
-
15
-
-
-
-
-
-
-
1500
Stege 10m
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
17000
Handdragen vagn 150L
-
-
20
-
-
-
500
-
-
-
1500
Kamera - direkt framkallande
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2500
Gasmask
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
500
Förbandslåda - liten
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
750
Förbandslåda - Stor
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
250
Multimätare
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1500
Analyseringskit
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1200
Ryggsäck 75L
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
2500
Vattendunk, inkl filter. 15L
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
250
Bränsletank 20L
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
750
Klätterutrustning
-
-
9
-
-
-
1000
-
-
-
4000
Skyddsväst
-
-
10
-
-
-
-
-
3
25
8000
Kikare
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
450
Områdeslarm kit
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
1000
Förvaringslåda, säker , ca 1/2 b.kartong
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
500
Kedja 5m
-
-
180
-
+2
-
-
-
-
-
400
bottom of page