top of page

ProgramPluggar

 

Samtliga standardiserade centralenheter är utrustade med 6 stycken kopplingshål för ProgramPluggar, PP. En programplugg är den modul som ger roboten grundläggande kunskaper i det program pluggen är programmerad för. Programpluggen är också en förutsättning för att ett program skall kunna köras. Om programplugg saknas för ett program kan det programmet ej köras även om delbonus skulle finnas.

OBS! Programpluggarnas delbonusar noteras ej ned som vanlig delbonus då delbonus och ProgramPlugsVärde, PPV, är oberoende av varandra.   
PPV noteras ned per program i kolumnen PPV. Det är helt ok att ha flera programpluggar av samma programtyp.

 

Programpluggarna sitter generellt bakom en digitaltkodad skyddande lucka på centralenheten. För att byta PP krävs det alltså antingen att du kan koden eller att du hackar (DI) låset för att komma åt pluggarna. För att hacka luckan slår du ett motståndslag mot SL och målets DI +50 (från själva luckan), om du lyckas och har bättre differens än Sl så öppnas luckan. Du får max försöka en gång.  När luckan är öppen krävs enbart ett finger eller fingerliknande verktyg för att få ut pluggarna. Notera dock att PP ej klara av att vara i "det fria" utan behöver sitta i en CE eller unikväska som möjliggör det förhållande de kräver för att inte gå sönder.

Programpluggarna kommer i en mängd olika varianter och generellt fungerar de så att de pluggar som ger ett lågt PP värde drar ingen energi.
Medans de PP:ar som ger ett högt PP värde i ett program kan ibland dra flera enheter energi. Samt att priset är betydligt högre. 

Programpluggarna är känsliga

Varje gång centralenheten, CE tar skada så går en elspik genom enheten som riskerar att skada programpluggarna, PP. 
Spelaren slår 1T10 för att se vilken PP det blir. Detta räknas fram genom att börja på 1 på första PP och räknar sedan i listan med programpluggar, där 9 och 10 gör att ingen PP skadas. 

Programförteckning

 

Då robotar kommer i extremt många olika utföranden och anpassningar så har alla robotars programbas sammanfattas till 8 övergripande program. 

Programmen innefattar mängder olika subprogram som grundprogrammet styr över. T.ex om du ska klättra. Klättra inkluderas i Mobilitet programmet, så då slår du mot ditt värde i programmet mobilitet och försöker slå under för att lyckas. 

Notera dock att om du saknar delar för att t.ex röra dig så kommer du aldrig kunna röra dig bara för du har ett högt programvärde i mobilitet. Saknar du rätt delar så gör din programmering ingen nytta. SL ger minus på slag där SL känner att delarna är en begränsning/börda eller liknan

 

Avståndsstrid | Digitalinteraktion | Extärninput |Logik | Mobilitet | Närstrid | Objektinteraktion | Socialinteraktion |

Avståndsstrid, AS
Handhavandet av diverse distansvapen; Gevär, pistoler osv. Gäller även förståelse för kast av granater eller tillhyggen.


Digital interaktion, DI
Kunskaper kring att interagera med olika digitala system. Så som datasök, hacka, programmera, överklocka osv.  

 

Logik, L
Genom resonemang och slutledningar kunna skapa förståelse. Tillämpas för både situationer och objekt. T.ex. Vad är det här?
Hur används det här? Vart har de gått nu? Förståelse för situationer relaterade till ditt tidigare/nuvarande yrke inkluderas även här.
Passiv normalförståelse för världen fås vid ett logikvärde från 30.
Ens tidigare yrke kan ge en bättre förståelse för vissa situationer även om ens värde i logik är lågt. 
Mobilitet, M
Innefattar hur väl din robot kan röra sig, smyga, undvika, simma, hoppa, klättra, flyga osv.
Givetvis beroende på den del uppsättning roboten har. 
 
Närstrid, NS
Förståelse och handhavandet kring hur delar/vapen/utrustning användas i närstrid. Hur man slår, parerar osv. 
 
Objekt interaktion, OI
Hur man bäst klickar på en knapp, byter en del, monterar ihop en möbel eller lagar/bygger en trasig robot eller maskin. 
    
Externinput, EI
Finna dolda ting m.m. Användandet av extern input såsom mikrofoner (lyssna), radar, sökare (se) och diverse andra givare. 

 

Social interaktion, SI
Konsten att Mingla, bluffa, infiltera, läsa av, övertyga, hota osv.
Förkortning
Program
Inkluderade funktioner
AS
Avståndstrid
Skjuta div.vapen, kasta,
DI
Digitalinteraktion
Datasök, hacka, programera, överklocka
EI
Externinput
Upptäcka, miljöbedömning, Lyssna, Titta, Lukta
L
Logik
Frågeställningar, Vad, hur, var, när
M
Mobilitet
Smyga, undvika, Klättra, Flyga
NS
Närstrid
Slag, spark, parera, relaterade vapen
OI
Objektinteraktion
Montera, Reparera, Bygga
SI
Socialinteraktion
Förhöra, Bluffa, Övertyga, Läsa av,
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/SR/R (m)
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
PP-AS-15
-
-
-
AS 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-AS-20
-
−1
1
AS 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-AS-25
-
−2
1
AS 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-AS-30
-
−4
2
AS 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-DI-15
-
-
-
DI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-DI-20
-
−1
1
DI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-DI-30
-
−2
1
DI 30
-
-
-
-
-
2
9000
PP-DI-40
-
−4
2
DI 40
-
-
-
-
-
2
11500
PP-EI-15
-
-
-
EI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-EI-20
-
−1
1
EI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-EI-25
-
−2
1
EI 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-EI-30
-
−3
2
EI 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-L-20
-
-
-
L 20
-
-
-
-
-
2
2500
PP-L-30
-
−1
1
L 30
-
-
-
-
-
2
5000
PP-L-35
-
−2
1
L 35
-
-
-
-
-
2
9500
PP-L-40
-
−3
2
L 40
-
-
-
-
-
2
11500
PP-M-10
-
-
-
M 10
-
-
-
-
-
2
2000
PP-M-20
-
−2
1
M 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-M-25
-
−2
2
M 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-M-30
-
−3
2
M 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-NS-15
-
-
1
NS 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-NS-20
-
−1
1
NS 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-NS-25
-
−2
1
NS 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-NS-30
-
−4
2
NS 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-OI-15
-
-
-
OI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-OI-20
-
−1
1
OI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-OI-25
-
−2
1
OI 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-OI-30
-
−3
2
OI 30
-
-
-
-
-
2
10000
PP-SI-15
-
-
-
SI 15
-
-
-
-
-
2
2500
PP-SI-20
-
−1
1
SI 20
-
-
-
-
-
2
5000
PP-SI-25
-
−2
1
SI 25
-
-
-
-
-
2
7500
PP-SI-30
-
−3
2
SI 30
-
-
-
-
-
2
10000

Ett värde i ett program, ProgramVärde, PV anger hur bra du löser uppgiften programmet avser att lösa. 

Programvärdet fås fram av följande faktorer:


Delbonusar, DB (max3) + värden från Programpluggar, PP 

Delbonus 

Delbonus är en bonus som fås från delens inre processor. Varje del/sensor innehar en liten modul som hjälper delen att fungera men även ge möjlighet att koppla ihop den med centralenheten och kunna nyttja dess övergripande programvärdesbonus för ett visst programområde från delen. 

Varje centralenhet klarar av att dra nytta av max 3 st delbonusar per program.  De delar som är direktkopplade kan även ibland komma att fungera lite bättre än delar där delbonusen ej nyttjas. 

Du kan byta kopplad del, men det tar 3T10 minuter och du måste vara helt passiv när det görs. 

Att använda sitt program

Programvärde vad är det egentligen och hur använder jag det? Egentligen avses vilken procentchans du har att lyckas med ditt tärningsslag, 1T100. 


OM resultat under ditt värde = lyckat, 
OM över = misslyckats.  

 

Om ditt T100 slag har två identiska siffror typ 11, 22, 33 osv.  och är; 
- Lyckat = Maximalt optimerat, extra positiva saker sker.
- Misslyckats = Kritiskt misslyckande, skit sker. 

SL styr i huvudsak effekterna av ett sådant resultat

Exempel

 

 

bottom of page