top of page

Sökare Standard

En synmodul som jobbar i par för att fungera optimalt. Tillsammans riktade åt samma håll täcker de upp 180°. Ensam täcker den upp 110°. Ensam brister den i djupseende. Sökaren är även utrustad med direktriktad strålkastare och indirektastrålkastare, lämpliga för innomhus miljöer.

EI 15

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Sökare Standard
-1S
−1
1
EI 15
-
-
-
B
3
10
5100
Page 1 of 1
bottom of page