Själsliga besittningar

Den du är, det du blivit. Du vet inte alltid var du kommer ifrån, din uppväxt eller hur mycket hör egentligen ihop med den själ du fått?
Din själsliga besittningen/ar kommer du och SL överens om. Ni slår fram eller väljer, en eller flera. De själsliga besittningarna är ett underlag
för att veta hur din robot är som ”person”.

 

OBS! Man får dock inte välja/slå fram motstridiga själsliga besittningar. Såvida om inte tanken är att ha en kluven personlighet. 
 

© 2020 S.I.R.E