top of page

Känselimmitatör

Motsvarigheten till människans känsel. Systemet strömsätter svagt hela roboten och nyttjar olika algoritmer för att uppfatta skillnader i spänningen på ytan. Systemet är bristfälligt men noterar i alla fall om nåt kommer i direkt kontakt med roboten. För mer exakta känsellösningar se känselväv under tillbehör. Vanligt missbruk av sensorn är att den modifiers till att istället kraftigt strömsätta hela roboten. Vilket leder till dödsfall hos organiska lifsformer vid direkt kontakt.

OI 5

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Känselimmitatör
-1S
−2
1
OI 5
-
-
-
B
3
10
5100
Page 1 of 1
bottom of page