top of page

Sökare Standard+Infraröd

Synmodul som jobbar i par för att fungera optimalt, för ensam brister den i djupseende. Tillsammans riktade åt samma håll täcker de upp 180°. Ensam täcker den upp 110°. Denna version har även stöd för att se infrarött samt inkluderad högeffektiv liten IR strålkastare (Obs. IR ljus uppfattas ej av mänskligaögat) Detta möjliggör att se i mörker och genom rök. Ser även temperatur skillnader upp till 15m. Låst till att ej kunna kontrollera IR beroende föremål.

EI 15

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Sökare Standard+Infraröd
-1S
−2
1
EI 15
-
-
-
B
3
10
7000
Page 1 of 1
bottom of page