top of page

Att skapa din Robot : S.I.R.E

 1. Sätt dig in i rollspelsvärlden som du kommer att spela i. Detta gör du enklast genom att först läsa om världen och sedan läsa alla frågor och svar för att reda ut eventuella frågetecken. 
   

 2. Börja med att bestämma  vad din robots huvudsakliga sysselsättning är, vad är/var den skapad för att göra? Några exempel: Vakt, Sjuksköterska, Bud, Specialtransporter, tolk osv. Allt är möjligt. Val av yrke ligger till grund för utformningen av din robot, varför din robot ser ut som den gör. Ditt yrke och kunskap kring det kan under spelets gång ge dig olika fördelar.
  Gör gärna en skiss på hur du tänker dig att din robot kan se ut, detta gärna innan du tittar i delkatalogen.  
   

 3. Nu börjar det bli dags att börja bygga din robot. Detta gör du genom att skriva ut eller digitalt fylla i ett karaktärsblad.
  Antingen med hjälp av värdena från delkatalogen eller från detta kalkylark som möjliggör att man kan kopiera önskade rader.

  Karaktärsbladet fyller du i allteftersom du bygger din robot. SL: sätter upp eventuella ramar en summa att handla för. Rekommenderad startsumma är 125000 Botcoins.  Notera att om du bygger roboten med hjälp av det länkade karaktärsbladet så kan du lättare ha koll på diverse totaller och byggkostnad. Häng inte upp dig för mycket på begränsning med startsumman, för dina dela kommer att bytas ut under spelets gång. 
   

 4. Dags att börja bygga! Bygg din robot med hjälp av delarna i DelKatalogen, DK:n.
  Robot byggsystemet bygger kring att en robotdel möjliggör nya kopplingar. I kolumnen passning definieras vilka delplatser som möjliggörs med ett + eller vilka delplatser som nyttjas med ett -. Om en Centralenhet har +4L betyder det att den har plats för 4st lemmar. Passningsmängden får ej överskridas, såvida man inte använder adaptrar.
  OBS! Generellt bör/får inga lediga kopplingsplatser finnas över när din robot är färdigbyggd, oavsett om det är en lem eller programplugg.  
   

 5. Börja med att välja vilken Centralenhet du vill att din robot ska ha. Centralenhet kan förklaras som kroppstyp eller chassi. 
  Val av Centralenheten är det viktigaste val du gör. Detta på grund av att det är den del som kan vara jobbigast att byta vid senare tillfälle, samt att det är den del som lägger grunden till hela din robots struktur. Om du tycker att det inte finns någon centralenhet motsvarar vad du söker så kan du skaffa dig adaptrar som förhoppningsvis löser din situation.  
   

 6. Nästa steg är skaffa lemmar och lemkopplingar vilket möjliggör att du kan kan interagera med världen på olika sätt. 
  Välj de lemmar du önskar för att ta dig fram eller för att kunna interagera med objekt. Lemmar möjliggör generellt plats för lemkopplingar, något du väljer i samband med att du väljer lem. Notera att det finns två olika typer av lemkopplingar, R och K och kräver motsvarande kopplingsplats, såvida inte adapter används.

  Notera att när du skriver ner dina delar på ditt karaktärsblad bör du skriva ner dem i en logisk följd. Så att till exempel en delkoppling kommer direkt under delen den sitter  på. Notera även ned om var den sitter, typ höger (h) eller vänster (v) i kolumnen placering.
   

 7. Nu är det dags att bygga robotens "huvud". Börja med att välja en intryckshub, den del som möjliggör platser för sensorerna. 
  Välj sedan sensorer. Sensorer motsvarar ungefär en människas sinnen.  Välj även med fördel en halskoppling som möjliggör viss rörelse av "huvudet". Det är viktigt att intryckshubben och senseorerna skrivs ner samlat på ditt karaktärsblad. 
   

 8. Välj sedan processor. Den del som styr allt och den enda del som inte får gå sönder, för då är ditt liv slut. Val av processortyp ger dig olika bonusar men kan också ge dig ökad förståelse för vissa processortyp-relaterade situationer under spelets gång. 
   

 9. För att driva din skapelse behöver du energi, detta fås av batterier. Välj ett batteri som klarar av att både driva din robot och har energi över för att kunna agera. Energi = handlingar vid tärningsslags-krävande situationer. 
   

 10. Du kan nu fylla i delbonusar från delar för respektive program i tabellen till höger på ditt karaktärsblad. Notera att du enbart får plats med bonusar från tre delar per program, även om du har fler delar som kunde gett bonus. Viktigt att du noterar om det till exempel är höger eller vänster arm som ger dig bonusen. Detta ifall du skulle bli av med delen eller liknande. 
  Anledningen varför delsammanställningen görs nu är för att se vad du behöver förstärka eller liknande inför nästa steg där du väljer programpluggar.    
   

 11. Nästa steg är att förbättra din robots programvärden, något som i andra spel brukar kallas för färdighetsvärden. Detta görs genom att sätta in programpluggar, pp. Pluggen förbättrar ditt värde i valt program. Tänkvärt är att om du helt saknar ett värde i ett program så kan du inte ens försöka köra programmet. De centralenheter du kan välja på från början har plats för max 6 programpluggar och tillåter ett programvärde på totalt max 87. Notera att du kan ha delar och pluggar som ger ett värde som egentligen blir mer 87 lite som "i reserv" ifall en del går sönder eller liknande. 
   

 12. Till sist, anpassa och kompromissa. Har du gått över kostnaden eller energikravet? Tål dina ben robotens vikt? Man får sällan det rätt på första försöket utan får kompromissa och anpassa tills man når en punkt som man nöjer sig med. 
   

 13. Som lite spelkrydda kan du välja hur din robot är. Titta under fliken Själsliga besittningar och slå eller välj ett eller två utmärkande personlighets drag, infestationer från själen.
   

 14. Din robot är nu färdig för att spela med. Eventuellt har du lite pengar kvar och kan köpa någon extra utrustning.  Gör gärna en liten skiss så du vet hur du ser ut. Nu är det bara att hitta en SL med ett bra äventyr och spela! Lycka till!

bottom of page