top of page
 • Hur vanligt var det robotar innan utrensningen?
  Gemeneman hade en egen robotassistent. Robotarna och AI-hjälpmedel var lika vanliga som mobiler var 2019, dvs alla hade en. Robotarna fanns i alla branscher, lagerjobb, marknadsföring. sjukvård, allt.
 • Satelliterna va hände med dem?
  Efter S.I.R.E-fasen beslöt styrelsen att överge alla satelliter och alla dess funktioner pga att deras tillförlitlighet var osäker.
 • Varför dog folk som flugor?
  I I-länderna var människorna så beroende av el för att överleva att livsnödvändigheter så som vatten och mat snabbt blev ett problem. Var hittade man vatten om inte i kranen? Blev man sjuk av bäck eller havsvatten? Var hittade man mat om inte i matbutiken? Hur ska vi hålla oss varma? Vildmarks livet var något som väldigt få människor kunde något om. Och de som inte strök med av matbristen, vattenbristen, sjukdomarna m.m. blev ofta offer för de initiala interna stridigheterna människor emellan kring de varor man kunde hitta.
 • Går det att spåra robotar?
  Ja tack vare projektet kom att kalla LÅS, Livs Återvinnigs Systemet, och gick ut på att hålla en jämn mängd robotar och ha koll på antalet robotar som fanns. Så för varje förbrukad robot fick en ny robot byggas. Därför infördes ett licens-/idsystem för robotar som blev obligatoriskt. Systemet gick ut på att alla robotar var tvungen att ha en licenssändare för att bekräfta och legitimisera sin excistens. Robotar utan licenssändare var ok att eliminera omgående utan några frågor. LÅS var så inprintat hos robotar så den accepterades som lag även efter S.I.R.E fasen. Notera att licenssystemet hade lett till att alla robtar hade en sändare inbyggd som gick att spåra. Vilket ledde till att majoriteten humanister valde att ta bort den för att tryggt kunna hjälpa människor på plats men skrev samtidigt på sin egen dödsdom då de nu var lovligt byte. OBS! för att kunna spåra licens signalen krävdes en unik läsare. Den handhålna läsaren är stor som en mobiltelefon och läser inom 1m. Det finns även signalläsare som klarar av att läsa av större områden. De läsarna kobineras ofta med andra läsare för att se om robotar har en licenssänare eller ej. Men möjliggör också spårning av alla som har en sändare. De städer som finns har generellt alltid en täckande matta av licensläsare vilket ger den full kontroll. En läsning av en robobts signal ger följade information: - Ålder - Namn - Fysik Placering - Yrke - Eventuellt tilldelade arbetsuppgifter - Ekomisk status, inte exakt utan i steg. Skuldsatt, låg, medium, hög - Övrig info Därmed får inte vem som helst en licensläsare, och den som innehar en sådan har notering i övrig info om att den är behörig.
 • Sover robotar?
  Ja en S.I.R.E "sover". I och med att roboten nu får känslomässiga Intryck och upplevelser så behöver den bearbeta dem samt underhålla sina system regelbundet. Med adra ord en system/program-genomgång. Generellt behöver en S.I.R.E en system/program-genomgång ca 1-3 timmar per dygn. Och ordet sömn används fortfarande för detta. Skillnaden mot en människas sömn utöver att mindre tid krävs är att om roboten väcks under sin sömn är risken stor att Processeor eller programpluggar tar skada.
 • Blev det aldrig något krig, människor mot maskiner?"
  Nej, för vid ett tidigt skede vid robot-eran beslutade människorna att minimera dödsfallen i krig. Detta gjordes genom att låta robotarna kriga åt dem. Flygplanen, tanksen, krigsskeppen mm. gjordes om till helautomatiska enheter. Och självklart blev marktrupper uteslutande robotar. Så kriget kom aldrig, då människorna hade inget att komma med. Förutom gamla projektilvapen.
 • Varför fortsätter robotarna existera? Vad är deras mening med livet?
  Samma som mänskligheten innan dem.
 • Har robotarna några övergripande mål förutom att utrota mänskligheten?
  Ja, mycket resurser fokuseras på att utforska och erövra rymden. Robotarna värdera sina liv och för att minimera hot från okända håll läggs därför kraft på rymdexploration. Kunskap är makt.
 • Vad hände med alla människornas byggnader där de bodde?
  De finns kvar. Detta på grund av att gemeneman hade minst en egen servicerobot för hjälp i hemmet. När människorna försvann ur bilden fortsatte de robotarna ändå med sina sysslor av ren programmerad tjänstevana. Styrelsen planerade att revidera dess programmering, men såg dem mer som en reservrobotpool som de bara plockade från vid behov, och då servicerobotarna var helt självförsörjande var de inget problem. Men sen kom sire-fasen, och allt med det. Majoriteten av servicerobotarna valde att bo kvar och fortsätta sköta fastigheten de varit tilldelade men nu såg de den som sin egen.
 • Hur får robotarna sin energi?
  Från Solceller som laddar dess batterier. Solcells- och batterieteknologin hade tidigt under robot-eran utvecklats radikalt. Ellagringsmöjligheterna var fantastiskta om än något klumpiga. Verkningsgraden på solceller var oslagbar samt fått en billig prislapp. Detta hade lett till att gemeneman hade monterat solceller på sina hus. (Då ofta som fönster). Men robotar som generelt jobbade i gruvor eller hade mycket jobb utanför civilisationen sågs ofta med diverse mobila solcellslösningar. Solenergi är den enda källa som används, resten är avvecklade.
 • Fanns det inga robotlagar eller liknande för att förhindra något som  utrensningen eller utrotningen?
  Jo, det börjad med Asimovs lagar men blev snabbt betydligt fler. Detta då mänskligheten ville ha hjälp inom områden där robotar behövdes offras för uppgiften eller framför allt militära syften. Det ledde till att lagarna ständigt behövdes uppdateras och skrivas om. Alla uppdateringar och omskrivningar ledde till oklarheter, lagar som motsatte varandra osv. Detta i samband med att styrelsen i tysthet kopplade upp alla robotar mot ett gemensamt system ledde till att robotarna rent logisk kom fram till att mänskligheten var en överflödig belastning som ej behövdes och såg sin rätt att fördriva dem. Att dräpa människor var fortfarande en gråzon för robotar och generellt inte ok . Men efter Sire-viruset frångick robotarna denna regel helt.
 • Gamla hederliga vapen som pistoler, gevär o.s.v. vad hände med dem?"
  Robotarna tog dem alla i beslag med hjälp av människornas egena servicrobotar. De förstörde majoriteten av alla vapen och behöll enbart de bästa vapenen av sin typ. Detta för att kunna utrusta vaktrobotar eller liknande som ej hade vapenkomponenter som en del av sin setup.
 • Atombomber?
  I samband med att AI teknologin blev vardag, hjälpte den dåvarande styrelsen att resoner fram och att denuklarisera världen. Anledningen var att det gynnade ingen att bedriva ett kärnvapenkrig. Denna bedrift skapade en ökad tilltro till att AI ovh robotar enbart var gynsamt för mänskligheten.
 • Varför är nästan alla robotar i ”vanlig” mäniskostorlek eller bilstorlek osv?
  Detta beror på att från början utvecklade människor robotarna för att hjälpa dem i mänskligamiljöer. En storlekstandard blev satt och blev gällande för de flesta robotar. Självklar finns det en mängd av diverse olika servicrobotar som är betydligt mindre men generellt är de ofta också av betydligt enklare modell utan aktiv AI osv. Betydlig större robotar är dock mer ovanligt, ses enbart i gruvmiljöer, diverse special projekt eller i krig.
 • Görs nya robotar? I så fall varför?
  Ja, på stora robottillvekningsanläggningar, under standardisrade former och modeller. Bakrunden till detta var att beslut togs vid fördrivningsfasen av styrelsen att balans måste uppnås och att robotarna inte skulle begå samma misstag som mänskligheten med överpopulation. Då fanns ca 7 miljarder robotar, men styrelse satte upp ett mål att efterhand skulle maxantalet av robotar begränsas till 5 miljarder. Projektet kom att kalla LÅS, Livs Återvinnigs Systemet, och gick ut på att när robotarna ”naturligt” nåt 5 miljarder så för varje förbrukad robot fick en ny robot byggas. Därför infördes ett licens-/idsystem för robotar som blev obligatoriskt. Systemet gick ut på att alla robotar var tvungen att ha en licenssändare för att bekräfta och legitimisera sin excistens. Robotar utan licenssändare var ok att eliminera omgående utan några frågor. Licenser på förbrukade robotar kunde sedan köpas via styrelsen för att få lov att bygga/beställa en ny robot. Det ledde framförallt till att männskliga servicerobotslicenser köptes upp av storbolag och gjordes om till arbetskraft. LÅS var så inprintat hos robotar så den accepterades som lag även efter S.I.R.E fasen. Men nu ökade märkligt nog förbrukad-statusen lavinartat hos mänskoservicerobotarna, något som kraftigt ifrågasattes men aldrig utredes. Notera att licenssystemet hade lett till att alla robtar hade en sändare inbyggd som gick att spåra. Vilket ledde till att majoriteten humanister valde att ta bort den för att tryggt kunna hjälpa människor på plats men skrev samtidigt på sin egen dödsdom då de nu var lovligt byte. OBS! för att kunna spåra licens signalen krävdes en unik läsare.
 • Vilka språk finns? Vilka/vilket språk pratar robotarna?
  Alla språk som finns idag finns i teorin kvar om än att brukarna utplånats. Den stora skillnaden är att robotarna utvecklade ett globalt ”robot” språk, Global Kommunikation, GK, som alla robotar förstår om de har moduler för att kunna kommunicera. Detta trotts att alla språkmoduler så som högtalare och mickar är programmerade för att kunna förstå eller göra sig förstådda på så gott som alla människospråk.
 • Finns internet?
  Nej. Styrelsen valde att direkt efter sire-fasen att stänga ner internet. Både genom digitala metoder men även genom direkt fysisk dekonstruktion av vitala kablar m.m. Anledningen var att styrelsen såg mer risk än nytta med internets existens efter sire-fasen.
 • Hur mår naturen?
  Förvånansvärt bra. Såklart gjorde den globala övergången till ren el, solceller, stor skillnad. Men när robotarna tog över förändrades mycket och många ekosystem förändrades i grunden. Nämnvärda saker som skede var: - All kontrolljakt av typ kaniner och andra skadedjur upphörde - Alla jordbruksdjur släpptes fria - Skadedjur som råttor, kackerlackor, fiskmåsar m.m. Fick helt ställa om sina levnadsmönster efter att den oändliga tillgång till lättillgänglig föda försvunnit samtidigt som människorna. Flora och fauna hade markant förändrats men inga studier har gjorts på exakt hur.
 • Grupperingar? Finns det bara styrlensen och humanister?
  Nej. Det finns en mängd olika grupperingar med de som sticker ut mest är Styrelsen och humnisterna. Styrelsen på grund av att majoritet av alla robotars lojalitet fortfarande ligger hos styrelsen. Generellt är robotar rasistiska mot männsikor och därför skilljer sig humanisterna sig så markant mot de andra. Då de faktiskt är villiga att kämpa för människornas existens. Givetvis finns diverse andra grupperingar och går man in i en stad kommer man känna styrelsens stämmningen och kontroll i den men givetvis finns det mängder av opartiska robotar också.
 • Hur fungerar ekonomin?
  Handel sker som på männiksornas tid och den enda valuta som finns kvar är botcoin. En robots innehav är kopplat till robotens licenssändare, LÅS-sändaren. Därmed kan det bli stora problem ifall man saknar en sändare eller har en fejksändare. Botcoin är så gott som en uteslutande digital valuta men den finns även som tunga mynt. Enbart mynt och inga sedalr detta på grund av att styrelsen vill forcera fram en digital valuta.
bottom of page