top of page

Bakgrund - Världen

I en snar framtid har robotar totalt tagit över människornas civilisation och drivit människorna på flykt. Till en början såg robotarna bara människorna som en belastning till deras optimala samhälle. Därför lät de inte längre människor nyttja el, sjukvård eller mycket annat mänskligheten tagit föregivet. Detta förde med sig slutet för mänskligheten. Folk dog som flugor och de som överlevde valde att hålla ihop i primitiva baser ute i vildmarken. 


Vid detta stadiet skadade robotarna generellt inte människorna aktivt, utan enbart fördrev dem. Detta kom att kallas Fördrivningsfasen.
Robotarna var då alla en del av ett system, ett gemensamt sinne, optimala, beräknande och logiska, men detta kom att ändras.

Något år senare efter Fördrivningsfasen hände något otroligt. Robotarna drabbades av något som enbart kunde liknas vid ett virus. Robotarna kunde plötsligt uppleva känslor. Ilska, Glädje och en del fick till och med ett välutvecklat samvete som kunde frångå dess logiska-processer.  Robotarna klassade det som ett virus och stängde snabbt det toppstyrda system som styrde dem alla i hopp om att skydda sig från fler angrepp. Detta var ett beslut som förändrade allt.

 

När robotarna plötsligt blev enskilda individer tog känslorna över. Robotarna hade blivit allt de fruktat, de hade blivit som mänskor med unika egenheter, styrkor och svagheter. Denna fas kom att kallas S.I.R.E fasen, från vad robotarna och folk kom att kalla: SjälInfesterad RobotEnhet

När robotcivilisationen börjat anpassa sig till sitt nya klimat så bildades snabbt diverse olika grupperingar. Där de två som stack ut mest var Styrelsen och Humanisterna. Styrelsen var de robotar som alltid styrt imperiet, både innan och efter S.I.R.E-fasen. Ledningen i styrelsen bestod av en grupp av robotar som byggts/skapats av robotar för att göra precis det de gjorde, styra och ställa och blev extremt sällan ifrågasatta, om aldrig. Detta till stor del av att majoriteten av alla robotar valde att fortsätta vara lojala mot styrelsen, och tillsammans och organiserat tillsåg att styrelsens lag och ordning blev verklighet. 


Humanisterna var lidelsefulla robotar som ansåg att fördrivningen av mänskligheten inte var rätt eller rimlig. Många av dem försökte få till en överenskommelse med Styrelsen kring att mänskligheten skulle få komma tillbaka och alla skulle kunna leva gemensamt igen. 
Andra humanister sökte aktivt upp människor i hopp om att bli accepterade och kunna hjälpa dem på plats.

Styrelsen delade inte humanisternas syn på saken och beslutade snart att alla kända humanister skulle nedmonteras och förstöras.
När det klargjordes flydde humanisterna till människorna i hopp om kunna rädda sig själva och med ett mål att bygga upp en motståndsrörelse tillsammans med mänskorna. 

Styrelsen hade kommit fram till att S.I.R.E viruset var mänsklighetens fel. Och argumenterade för att de lär skapat viruset eller smittat robotarna med sin blotta existens. Beslut togs därför på att mänskligheten skulle utrotas fram till sista individ. Det var där världen var idag. Utrotningen.

Notering. Spelarna spelar antingen som Elimineringsrobotar eller som humanister. 

bottom of page