top of page

Standard fot

En robotot som är gjord för att efterlikna en människas. Fungerar precis som en människas. Varken bättre eller sämre. Väll lämpad för en trygg gång i diverse teräng.

M 12

Delbonus:

Standard fot
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Standard fot
-1K
−1
1
M 12
2
-
150
A
4
10
2850
bottom of page