top of page

Klogrepp

En greppanordning som är utrustad med 3-4 stora klor. Fungera bra för grov motoriska uppgifter, betydligt sämre för fin motoriska. Även ett formidabelt närstrids vapen.

OI 14

Delbonus:

Klogrepp
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Klogrepp
-1K
−1
1
OI 14
7
-
100
B
4
15
5350
bottom of page