top of page

Frontskopa

Fronskopa, går ej att rotera

OI 15

Delbonus:

Frontskopa
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Frontskopa
-1R
−1
120
OI 15
1
-
2500
A
8
20
4200
bottom of page