top of page

ULF

ULF; Ultra Lätt Flygare, Optimerad för montering tillsammans med en jet/rotor motor vilket möjliggör för modell att flyga. ULF är en lätt men skör modell. ULF utan flygmotor är så gott som helt tyst.

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
ULF
+1P+1B+1I+3L
-
7
-
-
-
-
D
8
35
17350
ULF
bottom of page