top of page

Rotor

En lätt och nogorlunda klassisk helikopterrotor. Skör som JET men betydligt billigare. Värt att veta är att ca 1 m bakom motorn är det än skadlig zon att vara i. Låter ootroligt mycket.

Delbonus:

M 22

Rotor
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Rotor
-1L
−6
3
M 22
4T10+3
100/30
70
D
3
25
10100
Page 1 of 1
bottom of page