top of page

Externt batteri

Ett externtbatteri, en smått livsfarligmodul i fel miljöer p.g.a risken för explosion vid skada. OBS! Om batteriet går sönder skapar det även ett energihål som läcker 5 enheter/SR ur roboten.

Delbonus:

DI 5

Externt batteri
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Externt batteri
-1L
10
15
DI 5
6T10
-
20
C
2
20
5000
Page 1 of 1
bottom of page