• S.I.R.E #01

Excel VS Indesign


Efter mötet igår insåg jag återigen att jag måste hitta ett bättre sätt att arbeta med all data, för att i framtiden enkelt kunna göra justeringar och balanseringar. Insett att korsreferenser inte är rätt väg att gå med alla mina tabeller, så tog tag i saken i går kväll och läste på om diverse alternativa lösningar.


Det jag landade i är att jag skapar ett excelblad innehållandes all den data som rör spelet kring dess delar osv.

Flödet blir:

- Namnge de celler som berör respektive del eller liknande med funktionen "definiera namn" i excel.

- Slå på länkning mot excelblad i Indesign

- Placera tabellen i indesign med möjlighet att styra importen

- välj önskat namngett cell område

- Done!


Fungerar toppen och löser väldigt många problem för mig. Enda problemet är att Indesign inte tycks acceptera cellområden där raderna är separerade. Ställer till det något men väljer att arbeta runt det, för svaren från forumen lutar tyvärr åt att det inte fungerar.


Så nu är det "bara" att implementera detta i katalogen.

0 visningar

© 2020 S.I.R.E