top of page

recorder

En unik modul som möjliggör inspelning av alla inkopplade sensorer. Med möjlighet att senare kunna återge exakt vad respektive sensor registrerade. För 3-5 inkopplade sensorer räcker lagringsutrymmet i cirka en månad. Modulen är dock känd för att bli smittad med S.I.R.E viruset vilket gör att inkoppling av begagnad modull rekomenderas ej.

DI 17

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
recorder
-1S
−2
1
DI 17
-
-
-
B
3
40
5100
Page 1 of 1
bottom of page