recorder

En unik modul som möjliggör inspelning av alla inkopplade sensorer. Med möjlighet att senare kunna återge exakt vad respektive sensor registrerade. För 3-5 inkopplade sensorer räcker lagringsutrymmet i cirka en månad. Modulen är dock känd för att bli smittad med S.I.R.E viruset vilket gör att inkoppling av begagnad modull rekomenderas ej.

DI 17

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E