top of page

Radar

En modul gjord för att upptäckta och bestämma avstånd, höjd och ev hastighet hos objekt. Då tekniken bygger på att elektromagnetiska vågor reflekteras mot objekt används den bäst i öppen terräng. Når då upp till 750 m

EI 17

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Radar
-1S
−2
1
EI 17
-
-
-
B
3
10
5100
Page 1 of 1
bottom of page