Sökare Standard+Infraröd

Synmodul som jobbar i par för att fungera optimalt, för ensam brister den i djupseende. Tillsammans riktade åt samma håll täcker de upp 180°. Ensam täcker den upp 110°. Denna version har även stöd för att se infrarött samt inkluderad högeffektiv liten IR strålkastare (Obs. IR ljus uppfattas ej av mänskligaögat) Detta möjliggör att se i mörker och genom rök. Ser även temperatur skillnader upp till 15m. Låst till att ej kunna kontrollera IR beroende föremål.

EI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E