Sökare Standard

En synmodul som jobbar i par för att fungera optimalt. Tillsammans riktade åt samma håll täcker de upp 180°. Ensam täcker den upp 110°. Ensam brister den i djupseende. Sökaren är även utrustad med direktriktad strålkastare och indirektastrålkastare, lämpliga för innomhus miljöer.

EI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E