Radar

En modul gjord för att upptäckta och bestämma avstånd, höjd och ev hastighet hos objekt. Då tekniken bygger på att elektromagnetiska vågor reflekteras mot objekt används den bäst i öppen terräng. Når då upp till 750 m

EI 17

Delbonus:

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Radar
-1S
−2
1
EI 17
-
-
-
B
3
10
5100
Page 1 of 1