Radar

En modul gjord för att upptäckta och bestämma avstånd, höjd och ev hastighet hos objekt. Då tekniken bygger på att elektromagnetiska vågor reflekteras mot objekt används den bäst i öppen terräng. Når då upp till 750 m

EI 17

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E