Microskop 1000X

Ett microskop som är utvecklat för att zooma i i detalj på mycket små objekt. Kan se en yta på så lite som 0.18 millimeter. Kan med andra ord se se blodceller och bakterier. Kan zooma i fem steg: 100X, 250X, 500X, 750X och 1000X. Fungerar ej att använda som vanlig synsensor. Microskopet är utrustat med utmärkta belysnings möjligheter för dess ändamål.

EI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E