MätLaser (ej vapenklassad)

En arbetsmodul som mäter avstånd vinklar och volymer med milimeternoggrannhet upp till 300m. Mäter även hastighet på valda objekt med 1km/h noggrannhet. Fungerar som ett sätt att ”se” då den bygger upp 3d miljöer i modulen. Nackdelen är att den ej ser färger, eller skuggor.

EI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E