Känselimmitatör

Motsvarigheten till människans känsel. Systemet strömsätter svagt hela roboten och nyttjar olika algoritmer för att uppfatta skillnader i spänningen på ytan. Systemet är bristfälligt men noterar i alla fall om nåt kommer i direkt kontakt med roboten. För mer exakta känsellösningar se känselväv under tillbehör. Vanligt missbruk av sensorn är att den modifiers till att istället kraftigt strömsätta hela roboten. Vilket leder till dödsfall hos organiska lifsformer vid direkt kontakt.

OI 5

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E