Forskningsprocessor

En processor framtagen för diverse forskningsprojekt. Framtagen för trygga miljöer.

Delbonus:

L 40

© 2020 S.I.R.E