• S.I.R.E #01

Tidstjuven

Jobbat vidare med kampanjen och nu påbörjat SLR (spelledarrobot) skapandet på riktigt.


Och det står återigen klart att just själva karaktärsskapandet är lite av en tidstjuv. Problemet ligger dels i att det är många delar som skall pusslas ihop men framför allt att alla karaktärer som är tänkta att spelarna skall interagera med måste skapas upp. Detta pga av att man vet aldrig hur spelarna aggregerar och då spelet möjliggör plundring av delar så fort tillfälle ges så måste jag tagit höjd för det från start för att ha ett smidigt flöde.


Jag hoppas att denna process går snabbare när jag fått upp en större bas av SLR som jag kan återanvända som mallar. För just nu tar en SLR ca 10-20 min.

0 visningar

© 2020 S.I.R.E