• S.I.R.E #01

Lärdomar om WIX

Idag har jag fått spikat mycket i systemet. Nytt är:


- Varje inblandad kombattant i en strid får max göra en handling varje stridsrunda, SR.

- Man slår nytt initiativ för varje ny SR. Slaget för Initiativ är även slaget för hur väl du lyckades med programmet du valt.


Så det är skönt att äntligen fått tagit beslut kring det.


Vidare har jag lärt mig den dåliga vägen att du ALDRIG ska ha flera fönster av WIX (hemside-redigeraren) öppna samtidigt för det kan leda till att allt jobb du gjort på lunchen kan sparas över av ett annat fönster du råkar ha öppet.... varnar inte WIX för det du kanske undrar? Jo.... men missa att ta det på allvar...


Men har fått skrivit in allt igen tror jag så hoppas det fastnar denna gången.

0 visningar

© 2020 S.I.R.E