• S.I.R.E #01

Karaktärsskapande

Idag har jag för första gången testat spelet på en annan människa. Målet var i huvudsak att få feedback och testresultat kring spelvärlden och karaktärsskapande delen. Mötet resulterade i ett överlags gott mottagande av spelkoncept och karaktärsskapande.

Under vårt möte fick jag mycket god feedback och frågeställningar som jag kommer ta tag i framöver. Samt noterade ner en hel del brister ”nån” kommer behöva se över.


Delar från mötesprotokollet:

- Konsekvent delinformation kolumnmässigt k.blad vs övergripand, se över överlags.

- Tydligare fas indelning i introduktionen

- Köld/värme problem för mänskligheten

- Se över tempusfelaktigheter

- Finns internet?

- Status på naturen?

- Uteslutande solkraft? Eller finns vindkraft Osv?

- Lista ett gäng exempel på yrken?

- Språk? Begränsa till ex. ”robotspråk”, engelska, spanska, kinesiska osv. Se över.

- Lägg till yrkesfolk på karaktärsblad

- Fördydliga bokstavssystemet för förkortningar av programmen.

- Gör betydligt tydligare skapande guide

- Se över skadan varje del gör och systemet, arm med hand osv. Möjligt med ”kedja” skada?

- Se över värden för intryckshubbarna och sensorerna

- Ljudkolumn har utgått se över, kolumner och texter

- Ta bort par försäljningen av vissa sensorer


Hoppas kunna lösa majoriteten av punkterna ovan under kommande veckan.


0 visningar

© 2020 S.I.R.E