• S.I.R.E #01

Diverse pilleri

Jobbat mycket med uppdraget idag och gått igenom en del scenarion vilket lett till att jag hittat saker som behöver ses över.


Saker som ändrats: - Spindelbenskadan har justerats till 2T10+7


Saker som eventuellt skall lösas:

- Utrustnings dokumentet ej i synk med hemsida - Ska ses över - Fundera över regler kring att göra två "små" saker samma handling, typ "röra sig lite, sen slå". - Ta mer höjd uppdragsmässigt för att robotar inte visar känslor.. alls. - Uppdatera negativa-effekt-tabellen. - Spika krockskadan, ta höjd för ev fallskada och "fall anfall" - Få in information om hur man byter/tar programpluggar under regler/delar - Lite mer riktlinjer för träfftabellen kanske? - Möjlighet för rena kopplingsplatser för K eller R kopplingar?


Men har även fått fortsatt med att illustrera spelar robotarna.
0 visningar

© 2020 S.I.R.E