• S.I.R.E #01

Då är vi igång!

Första mötet avklarat och det bestod i huvudsak av förklaring av världen och av karaktärsskapande. Det gick bra och jag fick mängder och bra feedback.


  • Reflektioner: - Att skapa sin första karaktär på papper istället för att använda dator är inte att rekommendera. - Att exportera ut mitt karaktärsblad från google kalkylark till excel är inte heller att rekommendera.

  • Saker som skall åtgärdas: - Gör om skärare till en cirkelsåg, se över vikten jämfört med en arm 1k - Ev skapa en 1K till 1R adapter - PRIO: Se över värdet i mobilitet på Hjulen. Diskussion uppkom kring M värdet på hjul kontra Ben. M värdet för hjul anses för högt och bör sänkas. Leta rätt på gamal bloggpost där jag reflekterar kring värdesättningen. - Se över skadan för jet och rotor, ev fler delar där skadan är för spretig - Skapa Kravallsköld - Skapa någon av till hygge, typ batong eller basebollträ. - Ska möjlighet att kunna skaffa motvikter - Rätta till värden för meklådorna som blivit omvända - Förtydliga att man får max 3 delbonusar/program och inte 3 totalt som man nu lätt kan missförstå det som. - Förtydliga att programpluggsbonusen skrivs under PPV och har inget med delbonus att göra. Rätta till rubriken för programpluggarna att inte vara delbonus. Ev se över karaktärsbladet. - Se över möjlighet att kunna överbelasta batteri och på så sätt kunna göra skada. - PRIO: Logik skiljer sig från de andra programmen då det är en så vitalt program för att kunna agera så gör att alla processorer ger minst 10 i logik. - Vissa CE har fortfarande 2 batteriplatser, det ska enbart finnas 1 på alla CE.

Stort tack till alla spelare idag, det var riktigt givande! Kommer försöka visualisera deras robotar under helgen.

0 visningar

© 2020 S.I.R.E