Standard hand

En robothand som är gjord för att efterlikna en människas. Fungerar precis som en människas. Varken bättre eller sämre. Väll lämpad för fin motoriska uppgifter.

OI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E