Standard hand

En robothand som är gjord för att efterlikna en människas. Fungerar precis som en människas. Varken bättre eller sämre. Väll lämpad för fin motoriska uppgifter.

OI 15

Delbonus:

Standard hand
Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
Standard hand
-1K
−1
1
OI 15
2
-
100
A
4
10
2850