Standard fot

En robotot som är gjord för att efterlikna en människas. Fungerar precis som en människas. Varken bättre eller sämre. Väll lämpad för en trygg gång i diverse teräng.

M 12

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E