Skärare

Skärare, ett vastblad som snurrar aktivt. En mobil kraftfull cirkelsåg.

OI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E