Klogrepp

En greppanordning som är utrustad med 3-4 stora klor. Fungera bra för grov motoriska uppgifter, betydligt sämre för fin motoriska. Även ett formidabelt närstrids vapen.

OI 14

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E