Elflödare

En koppling gjord uteslutande för att snabbt och smidigt kunna fylla på, eller tömma en annan robot på energi. Delen kan tömma/fylla på 15 energienheter på en handling. Ytterligare en handling för att koppla på/av. Återfinns ofta på räddningsrobotar.

DI 15

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E