Blad

Plogblad, ställbart 30 grader åt båda håll. 2,5m

OI 5

Delbonus:

© 2020 S.I.R.E