Vilken typ av passning.
+X = erbjuder plats
-X = Upptar plats

Bokstavsbeskrivning:
B = Batterier
I = Intryckshubbar
K = Lemkopplingar
L = Lemmar
P = Processorer
S = Sensorer

Vilken energi delen drar eller producerar

Vilken typ av del

Hur mycket 
delen väger

Vilken bonus man
får från del. 

Hur många meter delen max kan ta roboten under en SR. *=passiv del

Hur mycket skada kan delen göra

Hur mycket skydd delen har

Hur mycket en del kan lyfta, passivt eller aktivt

Klass/Värdering, Där A har lägst anseende och
D högst

Hur mycket 
varje del tål

Energi +/-. Varje + är en potentiel handling vid intensiva händelser,
så som striud 

Rörelse för den del som
ämnas användas mest
till att röra sig. 

Snitt på klass kan ibland reflektera hur du bemöts. 
A är lägst klass 

© 2020 S.I.R.E