top of page

Flora och fauna

Flora
 

Då robotar inte äter är deras kunskap om växter och blommor ofta begränsade till vilka som är fina eller vilka som fungerar bra som kamouflage. 

 

Människor och djurliv
 

I detta spel behandlas människors och djurs hälsa väldigt generaliserande och ses på som att ”kött som kött”. 
Generellt kan man säga att alla människor och större djur tål totalt 20 träffpoäng innan de dör. Varje kroppsdel tål dock max 10 träffpoäng innan den blir obrukbar och generellt svimmar individen av sådana mängder skada.  Givetvis om skadan träffar vitaldel, till exempel huvud eller hjärta så dör varelsen. 

Ett stort djur är allt större än en labrador då den är typ gränsen för ett stort djur.

En människas generella värden
Rörelse: 25m/SR
Bärkraft: 20kg/Arm 100kg/ben
Vikt: K65kg, M75kg
Sensationhub: Ser, hör, Kan smaka, kan lukta, Kan änna temperaturer, Bra balanssinne, 
Programvärden: min 30 i allt utan övning, inkl ”del bonus från sina lemmar”.
Människor är sköra ting som bör behandlas där efter. 

Exempelvärden på diverse djur
Björn:

Varg:

Fiskmås:

Grävling:

Råttor:

Älg:

bottom of page