top of page

Delar

Byte av delar
Under spelets gång kan det finnas intresse att byta delar på din robot . Detta är vanligt förekommande och allmänt accepterat. Generellt görs delbyten hos en reparationsfirma, men för att kunna utföra ett byte krävs egentligen bara rätt verktyg, kunskap och rätt passning och funktionalitet för den nya delen. Byte av del under optimala förhållanden tar ca 10-20 minuter. I fält ca 15-30 minuter.  

Verktyget som möjliggör delbytet är licensierat och kräver bakgrundskontroll med mera för att få köpa, samt är mycket dyrt. Ca 50000+

Alla delar går generellt att byta ganska lätt och kan bytas om och om igen. Undantagen till detta är batteriet då byten av det kräver en riktigt verkstad och än mer nischade verktyg.

 

Processorn, som man tror är den del som själen sitter i är lite mer komplicerad att byta då den kräver att centralenheten/erna som är inblandade i bytet är helt urladdade och har noll i energi i det inkopplade batteriet. Annars går bytet till som vanligt med delverktyget. 

Programpluggarna, PP sitter generellt bakom en digitaltkodad skyddande lucka på centralenheten. För att byta PP krävs det alltså antingen att du kan koden eller att du hackar (DI) låset för att komma åt pluggarna. För att hacka luckan slår du ett motståndslag mot SL och målets DI +50 (från själva luckan), om du lyckas och har bättre differens än Sl så öppnas luckan. Du får max försöka en gång.  När luckan är öppen krävs enbart ett finger eller fingerliknande verktyg för att få ut pluggarna.

Notera dock att PP ej klara av att vara i "det fria" utan behöver sitta i en CE eller unikväska som möjliggör det förhållande de kräver för att inte gå sönder.

 

Laga delar 
Nästa alla robotar besitter kunskapen att laga sig själv eller annan robot , och hur bra roboten är styrs av värdet i objektinteraktion.
Det ända som behövs är diverse verktyg och generellt en svets, samt skrot, varje stycke skrot lagar 10 träffpoäng.

För varje gång delen lagas sänks delens träffpoäng med 25% av mängd som lagas, avrundat uppåt. 

Så om en del lagas 7 TräffPoäng, TF, så tål den nu 2 träffpoäng mindre, permanent.   

Den reparerande roboten måste slå för varje stycke skrot den tänkt att laga med. MEN så fort en reparerande robot misslyckas med att laga så får just den roboten ej försöka laga mer. Detta på grund av att roboten är övertygad att den ej kan göra ett bättre jobb.  

En reparation tar circa 20-30 minuter.

Om en del är helt trasig, 100-110% skadad så är reparationsslaget, Objektinteraktion, 30% svårare, dvs -30.

Skrot
Skrot är den resurs som krävs för att kunna laga en robot. Antingen köps skrot för ca 500bc/enhet
eller så kan man försöka skapa skrot från delar, trasiga som hela, såvida delen ej är mer än 125% skadad. 
 

För att skapa skrot av delar krävs först ett slag mot Objektinteraktion - 30. om slaget är lyckat återfås följande mängd skrot:

Centralenhet: 3st

Lemm: 2st

Lemmkoppling: 1st

Sensor: 1st

Delar ej listade ej skrotbara.

Notera att man måste slå för varje del man vill försöka få skrot från. 

Delbonus 

​Delbonus är en bonus som fås från delens inre processor. Varje del/sensor innehar en liten modul som hjälper delen att fungera men även ge möjlighet att koppla ihop den med centralenheten och kunna nyttja dess övergripande programvärdesbonus för ett visst programområde från delen. 

Varje centralenhet klarar av att dra nytta av max 3 st delbonusar per programtyp.  De delar som är direktkopplade kan även ibland komma att fungera lite bättre än delar där delbonusen ej nyttjas. 

Du kan byta kopplad del, men det tar 3T10 minuter och du måste vara helt passiv när installationen utförs. 

Del Av/På

Ibland kan det vara aktuellt att stänga av eller eller slå på en avstängd del. 

Att slå av en del sker ögonblickligen och resulterar i att delen ej kan nyttjas och eventuell använd delbonus från delen kommer inte längre vara tillgänglig.
Men det resulterar också i att spelaren får tillbaka hälften av den energi som delen drog avrundat uppåt. 

Att slå på en del tar 1T10/2 minuter och resulterar i att delen kan nyttjas om el finns tillgängligt. Och om delen tidigare var knuten till delbonus så är den återigen tillgänglig.  

Generellt så syns det om en del är avstängd eller på. 

En avstängd del kan kraftiga minus. T.ex om du har en avstängd fot på ett ben. Det skulle leda till att foten skulle släpa och försvåra för roboten att ta sig fram.
Det samma gäller om en bil stängt av 2 hjul och bara använder de passivt som bärhjälp. Bärhjälps tanken funkar med det ger roboten negativa effekter på både mobilitet och fart. 

ProgramPluggar

 

Programpluggarna sitter generellt bakom en digitaltkodad skyddande lucka på centralenheten. För att byta PP krävs det alltså antingen att du kan koden eller att du hackar (DI) låset för att komma åt pluggarna. För att hacka luckan slår du ett motståndslag mot SL och målets DI +50 (från själva luckan), om du lyckas och har bättre differens än Sl så öppnas luckan. Du får max försöka en gång.  När luckan är öppen krävs enbart ett finger eller fingerliknande verktyg för att få ut pluggarna. Notera dock att PP ej klara av att vara i "det fria" utan behöver sitta i en CE eller unikväska som möjliggör det förhållande de kräver för att inte gå sönder.

Programpluggarna som sitter bakom en svetsadlucka krävs det att man har en svets eller liknande och lyckas med ett OI slag med över 70 i diff eller krittlyckas. Om man misslyckas så förstörs samtliga pluggar bakom luckan.

Byte av Batteri

Att byta batteri är möjligt med måste göras hos ett ordentlig reparationsställe. Tar ca 1 timme.


 

bottom of page