top of page

MUCE

MUCE; Multifunktionel, Urban Central Emhet - den mest vanliga centralenheten i världen idag. Driftsäker, multifunktionell, utbyggbar och prisvärd. Modellen är ofta ett krav för diverse stadsrelaterade yrken. Ämnad för bruk i vertikal ledd och den CetralEnhet, CE, som är älst och mest lik en människa. Modellen är så gott som helt tyst.

Del
Passning
Energi krav
Vikt (kg)
Delbonus
Skada
Rörelse/M/H
Bärkraft (kg)
Klass
Pansar
Träffpoäng
Kostnad
MUCE
+1P+1B+1I+4L
-
50
-
-
-
-
A
15
50
15450
MUCE
bottom of page