ULF

ULF; Ultra Lätt Flygare, Optimerad för montering tillsammans med en jet/rotor motor vilket möjliggör för modell att flyga. ULF är en lätt men skör modell. ULF utan flygmotor är så gott som helt tyst.

© 2020 S.I.R.E