MUCE

MUCE; Multifunktionel, Urban Central Emhet - den mest vanliga centralenheten i världen idag. Driftsäker, multifunktionell, utbyggbar och prisvärd. Modellen är ofta ett krav för diverse stadsrelaterade yrken. Ämnad för bruk i vertikal ledd och den CetralEnhet, CE, som är älst och mest lik en människa. Modellen är så gott som helt tyst.

© 2020 S.I.R.E