Rotor

En lätt och nogorlunda klassisk helikopterrotor. Skör som JET men betydligt billigare. Värt att veta är att ca 1 m bakom motorn är det än skadlig zon att vara i. Låter ootroligt mycket.

Delbonus:

M 22

© 2020 S.I.R.E