Logikprocessor

En extärn logikprocessor, framtagen för robotar som arbetar i brancher där logik är avgörande.

Delbonus:

L 25

© 2020 S.I.R.E