Externt batteri

Ett externtbatteri, en smått livsfarligmodul i fel miljöer p.g.a risken för explosion vid skada. OBS! Om batteriet går sönder skapar det även ett energihål som läcker 5 enheter/SR ur roboten.

Delbonus:

DI 5

© 2020 S.I.R.E