Energiport

En energiport utformad för att snabbt och säkert kunna frigöra energi. Används så gott som uteslutande av brand- och säkerhetsrobotar. OBS! Om porten går sönder skapar det energihål som läcker 5 enheter/SR

Delbonus:

DI 15

© 2020 S.I.R.E